Szkolny Konkurs Recytatorski

     16 kwietnia 2018r. w Niepublicznej Szkle Podstawowej w Zielonce odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim udział uczniowie oddziałów IV-VI naszej szkoły podstawowej. Do Konkursu przystąpili uczniowie z wybranymi przez siebie utworami poetyckimi polskich twórców (m.in. Ballada o trzęsących się portkach K. I. Gałczyńskiego, Włos, A głupiemu radość J. Brzechwy itd.). Przy ocenie uczestników jury wzięło pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie tekstu, interpretację, dykcję, ruch sceniczny, a także przebranie recytatora.   

            Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Kamil Kieczka  - o. V „a”

II miejsce: Krystian Marcinkowski – o. VI „a”

III miejsce: Dawid Gajdarenko – o. VI „b”.

     Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >