Szkolny Konkurs Ortograficzny

   17 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, który przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego: Katarzyna Pabis i Katarzyna Kietlińska. Wzięło w nim udział trzydzieścioro dziewięcioro uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce oraz siedemnaścioro uczniów Gimnazjum w Zielonce. Uczniowie szkoły podstawowej pisali test wielokrotnego wyboru, za który można było otrzymać pięćdziesiąt dwa punkty. Uczniowie gimnazjum otrzymali do  rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, za które mogli otrzymać pięćdziesiąt osiem punktów.

           

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zielonce:

I miejsce: Daniel Sawko, oddział VIIA, czterdzieści trzy punkty

II miejsce: Radosław Kruszewski, oddział VIIA, trzydzieści dziewięć punktów

III miejsce: Katarzyna Borkowska, oddział VB, trzydzieści pięć punktów

 

Gimnazjum w Zielonce:

I miejsce: Oskar Czyżewski, oddział IIA, trzydzieści jeden punktów

II miejsce: Bartosz Materski, oddział IIIC, dwadzieścia dziewięć punktów

III miejsce: Aleksandra Wiśniewska, oddział IIIA, dwadzieścia osiem punktów

 

Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzymali dyplomy i słodkie upominki.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >