Szkolny konkurs „100-lecie Niepodległej” zwieńczony nagrodą… film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”

     Uczniowie oddziałów VIb, VIa, VIIb i IIIa, którzy zwyciężyli w szkolnym konkursie „100-lecie Niepodległej”, polegający na przygotowaniu ściennej gazetki informacyjnej, związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz adekwatnym udekorowaniu sali lekcyjnej, 28 listopada br. odebrali nagrodę w postaci wyjścia do kina Helios w Wołominie na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Uczniowie mieli okazję poznać historię polskich lotników walczących w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza elitarnej jednostki – Dywizjonu 303. Była to dobra lekcja historii i przy okazji nauka kulturalnego spędzania czasu wolnego Cieszy fakt, że oprócz atrakcyjnej nagrody, uczniowie mieli wielką frajdę ze współzawodnictwa, które  wywiązało  się  w  czasie  trwania  konkursu.  Rywalizacja  przede  wszystkim  inspirowała  do  coraz   ciekawszych i oryginalnych pomysłów. Inicjatywa Dyrektora Szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego spotkała się z bardzo aktywnym odzewem szkolnej społeczności i pozytywnie wpłynęła na integrację uczniów poszczególnych oddziałów.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >