Święto zmarłych

     W Dniu Wszystkich Świętych - 1 listopada - grupa I  odwiedziła zielonkowski cmentarz, a na nim odnowioną "Mogiłę Nieznanych Żołnierzy września 1939 r.". Po południu natomiast odwiedziliśmy narodową nekropolię - warszawskie Stare Powązki - zabytkowy cmentarz stolicy założony w XVIII w., na którym spoczywa wielu sławnych ludzi nauki i kultury, pisarzy i aktorów, wielu ludzi znanych i zasłużonych. Byliśmy m.in. przy grobie Jerzego Waldorffa - polskiego pisarza i publicysty, krytyka muzycznego. Następnie udaliśmy się pod Grób Nieznanego Żołnierza - grób-pomnik na placu marszałka J. Piłsudskiego założony w 1925 r. pod kolumnadą Pałacu Saskiego. Ponadto zatrzymaliśmy się pod krzyżem papieskim upamiętniającym wizytę papieża Polaka Jana Pawła II w Warszawie w 1979 r. oraz przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Przeszliśmy Krakowskim Przedmieściem, przy Pałacu Prezydenckim, pomniku A. Mickiewicza, Zamku Królewskim, podziwiając nocne widoki Warszawy z wiaduktu nad trasą W-Z w stronę Stadionu Narodowego.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >