Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     W dniu 30 września uczniowie naszego gimnazjum brali udział w VI Ogólnoświatowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Młodzież przećwiczyła tabliczkę mnożenia podczas zajęć edukacyjno – dydaktycznych matematyka na wesoło: “Hasło dnia”, “Marmur” oraz “ Matematyczne spacery”, a następnie odbył się konkurs międzyoddziałowy tabliczki mnożenia. Konkurs składał się z dwóch etapów.  Podczas pierwszego etapu uczniowie poszczególnych oddziałów otrzymali karteczki z przykładami tabliczki mnożenia - wygrał ten uczeń który jako pierwszy i bezbłędnie rozwiązał przykłady. Drugi   etap  był  już trudniejszy,  w  którym  to  uczniowie  zostali  podzieleni na oddziały

i każdy oddział dostał inne zadanie do rozwiązania (sprawdzające tabliczkę mnożenia). Po sprawdzeniu przez jury ( nauczyciele matematyki) wygrali najlepsi, czyli:

- Podgrudny Adrian

- Banach Weronika

- Wawer Jakub

- Woźnieśińska Kinga

- Pasternak Alicja

- Jabłoński Kacper

     Zwycięzcy otrzymali certyfikat  “ Mistrza Tabliczki Mnożenia” i nagrody. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >