Survival… sztuka przetrwania

     W  dniu  24.10.2018  roku  uczniowie  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  oraz  Gimnazjum w Zielonce wzięli  udział w szkoleniu z podstaw "survivalu". Zajęcia prowadził były żołnierz  jednostki specjalnej chorąży Andrzej Nowak, który rozwija działalność Fundacji Niezapomniani. Dzięki jego doświadczeniu i wiedzy mogliśmy poznać sposoby  przetrwania w trudnych warunkach. Młodzież dowiedziała się, jak racjonalnie postępować w sytuacji  kiedy brak jest podstawowych zdobyczy cywilizacji, czyli jak zdobyć wodę, by nie odwodnić organizmu, zadbać o ciepłe i suche schronienie oraz jak ubrać się na każdy rodzaj pogody i terenu. Dodatkowo zdobyliśmy wiedzę, jak dbać o higienę w lesie,  jak się w nim zachować  i co do niego zabrać oraz w jaki sposób to wszystko spakować do plecaka. Chorąży podczas zajęć zaprezentował kompletne wyposażenie żołnierza wojsk specjalnych podczas działania w warunkach bojowych na terenie przeciwnika. Cały wykład obfitował w liczne anegdoty i wspomnienia naszego gościa z lat spędzonych  w służbie jednostki "GROM". Spotkanie, które zorganizował opiekun Samorządu Uczniowskiego p. D. Broda, było wspaniałym wstępem do kolejnych zajęć  i z niecierpliwością czekamy kiedy będziemy mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >