Sprzątanie Świata

     W dniu 06 kwietnia 2017 r. uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce wzięli udział w akcji „ Sprzątanie Świata”.  W pobliskim lasku obok cmentarza w Zielonce nasi uczniowie natknęli się na niewyobrażalną ilość powyrzucanych śmieci. Zebrane śmieci zapakowali do osiemdziesięciu pięciu 120 litrowych worków! 

     Akcja  odbyła  się  w  porozumieniu  i  przy  współpracy  z   Urzędem  Miasta  Zielonka.   Urząd zadeklarował pomoc w wywiezieniu zebranych śmieci, a także obdarował dzieci gadżetami – koszulkami i smyczami.

   Uczniom przekazano wiedzę dotyczącą odpowiedzialności za wspólną przestrzeń, za środowisko, za własne zachowania związane z postawą prospołeczną i proekologiczną.

     Coraz bardziej utrudzeni i zmęczeni pracą wyrażali swoją niezgodę na takie traktowanie środowiska. Apelujemy zatem do mieszkańców Zielonki: Nie wyrzucajcie śmieci do lasu, dbajcie o przyrodę i  o własne środowisko.

     Po sprzątaniu w świetnych humorach dzieci posiliły się kiełbaskami przy grillu. 

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >