Sprawozdanie z w Akcji Wielkanocna Paczka – zbiórka darów dla Polaków na Białorusi

   W dniach 16.03-18.03. 2018r. odbyliśmy wizytę na Białorusi. Akcja Wielkanocna Paczka – zbiórka darów dla Polaków na Białorusi zorganizowana przez Fundację ,,Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom’’ oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty jako współorganizatora była pierwszą tego typu akcją, w której Dyrektorzy, kadra oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wzięli udział. Pierwszego dnia wspólnej przygody zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Parafię Najświętszego Odkupiciela w Grodnie. Stamtąd zostaliśmy zawiezieni szkolnym busem na tereny grodzieńskich wsi. Niezmiernie miło przyjęci przez tamtejszych duchownych, podzieleni na grupy wyruszyliśmy w celu spotkania z Polakami mieszkającymi na terenie grodzieńskich wiosek i obdarowania ich przygotowaną paczką,  dobrym słowem, uśmiechem czy tez wspólnie spędzoną chwilą. Jedni z nas udali się do Domu Dziecka, w którym, odwiedzili jedenaścioro dzieci tam stacjonujących i mieszkających. Wychowankowie MOS rozdali swoim przyjaciołom z Białorusi wielkanocne paczki, okazując w ten sposób cząstkę siebie i polskiej życzliwości.  Wychowawcy tamtejszego Domu Dziecka oprowadzili nas po całym budynku i opowiedzieli o ciekawostkach tamtejszej pracy z dziećmi. Obdarowani zostali przez nas ręcznie wykonanymi laurkami przez młodzież oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Wołominie. Przewodnikami każdej z grup byli pracownicy grodzieńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie bardzo dużo opowiadały o życiu Rodaków na Białorusi. Tym samym wprowadzały nas w życie każdego mieszkańca. Jako osoby odwiedzające ich prawie codziennie wiedziały o nich bardzo dużo. Rozwożeni byliśmy przez Panie przewodniczki po domach Polaków mieszkających na terenie grodzieńskiej wsi. Zetknięcie z każdym z osobna i możliwością rozmowy z nimi, niekiedy poznania historii ich życia było niesamowitym przeżyciem. Na każdy gest, uśmiech reagowali również wzruszeniem. Zderzenie z tą rzeczywistością zostawiło w naszych sercach wiele przemyśleń i refleksji.

   Dzięki uprzejmości przewodników nasi wychowankowie i kadra zwiedzili kilka ważnych miejsc zapisanych na mapie historii Grodna m.in. miejsce, w którym została dokonana zbrodnia  w dn. 22.09.1939r. generała brygady Józefa Olszyny – Wilczyńskiego, kapitana Mieczysława Strzemińskiego oraz innych oficerów oraz podoficerów, zwiedzili również poniemieckie bunkry oraz Kanał Augustowski.

   Nasi MOS-owscy wolontariusze Akcji Wielkanocna Paczka goszczeni byli przez Polaków mieszkających na Białorusi, którzy wykazali się niesamowitą gościnnością, dobrocią i wielkim sercem. Tam poczęstowani ciepłymi posiłkami, herbatą, wygodnym łóżkiem, mogli swobodnie wypocząć po całym dniu spotkań z rodakami. W niedzielę 18.03 wszyscy wzięli udział we Mszy Świętej w tamtejszym Kościele. Po zakończonej liturgii zapoznani zostali z historią kościoła i innymi informacjami z życia parafii. Popołudnie zakończyło się dla Wszystkich ciepłym obiadem, pożegnaniem z tamtejszą ludnością i wspólnymi zdjęciami. Udział w akcji był dla Wszystkich niezwykłym przeżyciem, które na długo zostanie zachowane w pamięci.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >