Sprawozdanie z pieszej wycieczki do Ossowa

     5 maja 2014 roku uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum pod opieką wychowawców wzięli udział w pieszej wycieczce do pobliskiego Ossowa. Celem wycieczki było przybliżenie gimnazjalistom wydarzeń historycznych związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku, rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie szacunku do ważnych wydarzeń narodowych i ludzi biorących w nich udział.

     Przed pomnikiem księdza Ignacego Skorupki znajdującego się w centralnym miejscu Ossowa pani przewodniczka opowiedziała nam o roli tej miejscowości i Bitwy Warszawskiej 1920 roku w naszej  narodowej historii. Przedstawiła związek tych wydarzeń z osobą bohaterskiego księdza. Następnie udaliśmy się na cmentarz poległych żołnierzy biorących udział w działaniach wojennych w Ossowie  w dniach 13.08. - 14.08.1920 roku.  Na cmentarzu mogliśmy obejrzeć Kaplicę Matki Boskiej Zwycięskiej oraz głaz – pomnik Józefa Hallera, generalnego inspektora Armii Ochotniczej.

     Zobaczyliśmy także, umiejscowiony na ossowskim cmentarzu, Panteon Bohaterów w Sanktuarium Narodowym w Ossowie. Znajdują się tutaj popiersia Lecha Kaczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Tadeusza Płoskiego, Franciszka Gągora, Macieja Płażyńskiego i Wojciecha Lubińskiego. Obok pomników rośnie 96 Dębów Pamięci, posadzonych 23.10.2010 roku, które upamiętniają ofiary katastrofy smoleńskiej.

     Po opuszczeniu cmentarza udaliśmy się na miejsce śmierci księdza Skorupki. Następnie po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wołomina.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >