Spotkanie z jazzem w teatrze Syrena 28.03.2014 r.

     Wreszcie, jeden z weekendów rozpoczęty oczekiwanym przez nas koncertem. Początkowo nie wiedziałyśmy jaki rodzaj muzyki gra Maria Sadowska, każda z nas kojarzyła ją bardziej z programu muzycznego TVP2 „The Voice of Poland”. Okazało się, że piątkowy wieczór w Teatrze Syrena w Warszawie to nasze pierwsze spotkanie z jazzem. Niesamowita aranżacja piosenki „Kiedy nie ma miłości” rozpoczynająca koncert przy akompaniamencie fortepianu na długo pozostanie w naszej głowie. Nie mniej ciekawe i wpadające w ucho okazały się pozostałe utwory z nowej płyty „Jazz na ulicach”, tutaj przede wszystkim piosenka „Baba” i tytułowa piosenka z w/w płyty. Zdziwiła nas też obecna w jednej z piosenek, nietypowa krytyka portalu społecznościowego Facebook. Roztańczone, pełne wrażeń oraz podziwu dla Marii Sadowskiej udałyśmy się po koncercie po autograf, co więcej były także zdjęcia i rozmowa, dodać należy, że bardzo przyjemna i sympatyczna. Nie koniec to jednak wrażeń, bo miałyśmy też możliwość widzieć Annę Dereszowską oraz Macieja Musiała, który zgodził się na wspólne z nami zdjęcie. Pełne pozytywnych emocji i po koncertowych wrażeń wróciłyśmy w późnych godzinach nocnych do internatu.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >