Spacerkiem po Wołominie

     W dniu 29 maja 2018 roku uczniowie oddziału IIB Gimnazjum w Zielonce pod opieką wychowawczyni Katarzyny Kietlińskiej wybrali się na kilkugodzinny spacer po Wołominie. Najpierw poszliśmy zobaczyć pomnik Józefa Piłsudskiego. Następnie udaliśmy się na plac 3 Maja, gdzie znajduje się pomnik naszego papieża, świętego Jana Pawła II. Stamtąd ulicą Kościelną przeszliśmy do zabytkowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Przy kościele sześćdziesiąt lat temu została zbudowana grota z figurą Matki Bożej z Lourdes. Kilkanaście lat temu zaś ustawiono pomnik ofiar Katynia. Po obejrzeniu kościoła, groty i pomnika poszliśmy na odpoczynek do miejscowego parku im. Bohdana Wodiczki. Następnie udaliśmy się do pizzerii Da Grasso na pyszną pizzę. Około godziny czternastej zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >