Spacerkiem po Wołominie

     W dniu 29 maja 2018 roku uczniowie oddziału IIB Gimnazjum w Zielonce pod opieką wychowawczyni Katarzyny Kietlińskiej wybrali się na kilkugodzinny spacer po Wołominie. Najpierw poszliśmy zobaczyć pomnik Józefa Piłsudskiego. Następnie udaliśmy się na plac 3 Maja, gdzie znajduje się pomnik naszego papieża, świętego Jana Pawła II. Stamtąd ulicą Kościelną przeszliśmy do zabytkowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Przy kościele sześćdziesiąt lat temu została zbudowana grota z figurą Matki Bożej z Lourdes. Kilkanaście lat temu zaś ustawiono pomnik ofiar Katynia. Po obejrzeniu kościoła, groty i pomnika poszliśmy na odpoczynek do miejscowego parku im. Bohdana Wodiczki. Następnie udaliśmy się do pizzerii Da Grasso na pyszną pizzę. Około godziny czternastej zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >