Śladami wołomińskich murali i pomników

    W dniu  4 kwietnia 2019 roku uczniowie oddziału IIIB Gimnazjum w Zielonce pod opieką wychowawczyni Katarzyny Kietlińskiej wybrali się na trzygodzinny spacer po Wołominie. Celem naszego wyjścia było obejrzenie wołomińskich murali i pomników. Szczególną uwagę zwróciliśmy na malowidło znajdujące się przy ulicy Żelaznej, wykonane dla upamiętnienia trzynastoletniej łączniczki powstania warszawskiego - Marii Teresy Bartnik ps. Diana. Bohaterka to rodzona siostra patrona naszej placówki – kapitana Jerzego Bartnika. Dziewczyna zginęła w walkach powstańczych 13 sierpnia 1944 roku.

    Następnie poszliśmy na plac 3 Maja, gdzie znajdują się dwa monumenty: pomnik naszego papieża, świętego Jana Pawła II, oraz pomnik poświęcony bohaterom Ziemi Wołomińskiej walczącym w latach 1939 – 1945 z Niemcami. Stamtąd ulicą Kościelną przeszliśmy pod pomnik ofiar Katynia. Po obejrzeniu  pomnika udaliśmy się na odpoczynek do miejscowego parku im. Bohdana Wodiczki. Następnie odwiedziliśmy pizzerię Da Grasso i zjedliśmy pyszną pizzę.  Na koniec poszliśmy zobaczyć pomnik Józefa Piłsudskiego. Około godziny dwunastej trzydzieści wróciliśmy do szkoły.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >