Ścisz TO!

     Nasi wychownkowie wzięli udział w Festynie Profilaktyczno-Integracyjnym na Agrykoli w Warszawie organizowanym przez Fundację Po Drugie, którego celem była aktywizacja młodzieży z placówek resocjalizacyjnych w całej Polsce, przeciwdziałanie stygmatyzacji w/w młodzieży, oddziaływanie profilaktyczne skierowane do mieszkańców Warszawy.

     Wychowanki rozpoczęły festyn od przygotowania stoiska poświęconego przeciwdziałaniu i profilaktyce zażywania środków psychoaktywnych – dopalaczy przede wszystkim. Przez cały czas trwania festynu zapraszały warszawiaków do swojego stoiska, aby przedstawić prace wychowanek i wychowanek propagujące przeciwdziałanie zażywania dopalaczy, a także skutki, objawy i konsekwencje zażywania dopalaczy. Dodatkowo, by zachęcić przechodniów do swojego stoiska rozdawały, przygotowane przez siebie gadżety (balony, lizaki „Zamiast dopalacza zjedz lizaka”, ulotki), prowadziły rozmowy dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych. Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji zdjęciowej w naszej galerii.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >