Rozwijamy kompetencje społeczne – udział w realizacji projektu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw

     W dniach 16.11.2018 r. – 18.11.2018 r.  trzej wychowankowie naszej placówki: Paweł Hansson, Łukasz Talkowski, Wiktor Wołodźko wraz z opiekunem panem Maciejem Frątczakiem uczestniczyli w pierwszej części projektu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw realizowanego przez Katedrę UNESCO do spraw Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem projektu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych jest rozwijanie kompetencji społecznych. W czasie zajęć odbywających się w Krakowie młodzież wspólnie z nauczycielami i badaczami uniwersyteckimi odkrywała mało znane historie swoich miejscowości, poznała metodę pracy projektowej, rozwijała wiedzę z zakresu historii II wojny światowej i Holokaustu, uczyła się krytycznej oceny źródeł historycznych oraz sposobów pracy ze społecznościami lokalnymi.  Uczniowie wzięli także udział w grze terenowej, dzięki której mogli poznać historię krakowskich  Żydów. Uczestniczyli w projekcji filmu Dzieci Ireny Sendlerowej.

     Wychowankowie naszego ośrodka bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Mimo że byli jedną z najmłodszych grup, chętnie brali udział w dyskusji, odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzących.

     W czasie pobytu w Krakowie chłopcy mieli także okazję poznać niektóre zabytki naszej dawnej stolicy. Zobaczyli Rynek Główny wraz z Sukiennicami, Bazylikę Mariacką, Zamek Królewski na Wawelu. Odwiedzili smoka wawelskiego. Spacerowali Bulwarem Czerwieńskim wzdłuż Wisły oraz ulicą Franciszkańską, silnie związaną z postacią Jana Pawła II.  To przy niej w Pałacu Biskupim znajduje się znane Papieskie Okno, z którego wielokrotnie podczas pobytu w Krakowie nasz papież przemawiał do wiernych.

     Paweł, Łukasz i Wiktor byli bardzo zadowoleni z wyjazdu do Krakowa. Chętnie wybiorą się tam już w połowie grudnia na drugą część zajęć związanych z realizacją projektu.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >