Rozrywkowe Centrum Miasta – wyjazd do Hulakula!!!

    Dnia 21.03.2018 roku jak przystało na pierwszy dzień wiosny 34  najmłodszych uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej udało się w raz z opiekunami: kierownikiem internatu Otwock Justyną Cedrowicz, nauczycielem wychowania fizycznego Emilią Kurek oraz nauczycielem języka angielskiego Dominikiem Brodą do Rozrywkowego Centrum Miasta Hulakula w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej.

    Hulakula nie bez powodu stała się Rozrywkowym Centrum Miasta! To najnowocześniejsza
i największa przestrzeń rozrywkowa w Warszawie o czym sami mogli się przekonać nasi podopieczni. Pierwszą, a zarazem najlepszą niespodzianką czekającą na nas był plac zabaw, który zawierał liczne atrakcje, takie jak basen kolorowych piłek, zjeżdżalnie czy różnorodne labirynty. Przez dwie godziny spędziliśmy czas wśród bezpiecznych przestrzeni, zapewniających kreatywną zabawę pod czujnym okiem animatorów sportowych. Czas w tym miejscu minął nam bardzo szybko podczas wspólnej rekreacji, a uśmiechu dzieci nie było końca.

    Po wyczerpującej zabawie, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni udaliśmy się autokarem do szkoły, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy.

    Mamy jednak nadzieję, że jeszcze niejeden raz będzie nam dane uczestniczyć w tego typu atrakcjach.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >