Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

   Dnia 3 września 2018 roku o godzinie 9.00 w budynku przy ul. Laskowej w Wołominie nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów naszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

     Oficjalna część rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrał i przywitał wszystkich zgromadzonych uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce. Życzył wielu sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Następnie Dyrektor Szkoły p. Janusz Śmigiera przypomniał o pierwszych dniach września 1939 roku, kiedy to zbombardowano śpiące, niewinne miasto Wieluń, co zapowiadało okrutny charakter rozpoczynającej się wojny. Mówił o docenieniu ofiary broniących wolności Polski i dobrym wykorzystaniu czasu i swoich możliwości.

     Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami w celu omówienia organizacji pracy w nadchodzącym roku szkolnym oraz uczczenia 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >