Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez wychowanki Rudzienka

     W dniu 09 listopada 2016 roku po długich przygotowaniach z pomocą duszpasterską proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Rudzienku, Księdza Proboszcza Grzegorza Rowickiego grupa  14 naszych wychowanek  podczas mszy świętej przystąpiła do uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania. Sama uroczystość celebrowana była przez Księdza Biskupa Marka Stolarczyka w obecności księży proboszczów z pobliskich parafii. Prócz rodowitych mieszkańców parafii na mszy obecni byli nauczyciele i wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz rodziny naszych wychowanek. Na uroczystości obecna była także  Wicedyrektor MOS Pani Małgorzata Rzepecka. Po uroczystości bierzmowania w internacie w Rudzienku odbyła się uroczysta kolacja uświetniona prezentacją multimedialną przedstawiającą wcześniejsze uroczystości realizowane w internacie oraz występ muzyczny wychowanek.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >