Promocja książki pana Pawła Gajzlera pt.: „Oddziały Specjalne II rejonu „Celków, VII Obwodu „Obroża”, Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej”.

            Dnia 12.04.2018 roku uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zielonce uczestniczyli w promocji książki pana Pawła Gajzlera pt.: „Oddziały Specjalne II rejonu „Celków, VII Obwodu  „Obroża”, Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta Zielonka – pan Grzegorz Dudzik. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowej OKiS w Zielonce. 

            Nasi uczniowie nie byli jedynie biernymi obserwatorami oraz konsumentami wiedzy historycznej, ale aktywnie przyczynili się do uświetnienia imprezy przez obsługę kateringową przybyłych gości oraz rozdawanie przybyłym egzemplarzy książki pana Gajzlera pod opieką nauczyciela Mariusza Chwedczuka.

            Uczniowie oraz przybyli goście dowiedzieli się czym był II Rejon Celków, VII Obwód „Obroża”, poznali struktury organizacji oddziałów specjalnych oraz broń, jaka wówczas była na ich wyposażeniu. Spotkanie miało formę uroczystego wywiadu z historykiem p. Pawłem Gajzlerem połączonym z czytaniem fragmentów książki.

            W wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście: Wicestarosta Adam Łossan, Burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik, dyrektor NSP i Gimnazjum Janusz Śmigiera, dyrektor OKiS Robert Smolarek, przewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki, komendant Związku Strzeleckiego  Mirosław Sobiecki oraz syn żołnierza O.S. „Celków” Jana Wimmera – Zbigniew Wimmer.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >