POMAGANIE JEST FAJNE! – konkurs literacki

     Dnia 18.10.2019 roku miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „Pomaganie jest fajne”. Konkurs ten polegał na napisaniu przez uczniów opowiadania lub wiersza promującego wolontariat. Konkurs jest kolejnym zadaniem w ramach realizacji XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”. 

Zasady konkursu:

 1. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: oddziały IV-V oraz VI-VIII
 2. Każdy z uczestników konkursu oddawał tylko jedną pracę: opowiadanie lub wiersz
 3. Konkurs trwał od 9 do 16.10.2019
 4. Ogłoszenie wyników nastąpiło 18.10.2019
 5. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury w składzie: dwie panie uczące j. polskiego oraz opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

Wyniki konkursu:

Kategoria: oddziały IV-V:

 1. Igor Wawrzonkowski
 2. Szymon Dorosz
 3. Maja Krucińska

Kategoria: oddziały VI-VIII:

 1. Daria Kryśkiewicz
 2. Rafał Kuzia
 3. Bartłomiej Kielak

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >