Piknik Rodzinna Praga

     W dniu 11 września nasi podopieczni  wraz ze swoim wychowawcą udali się autokarem szkolnym na piknik aby godnie reprezentować Nasz ośrodek. Tego dnia byliśmy współorganizatorami pikniku, na który zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy Pragi Północ - zarówno mali i duzi, młodzi i starsi, dzieci i rodzice. W trakcie pikniku uczestnicy zmierzyli się w wielu konkurencjach sportowych, których przygotowanie i sędziowanie zaangażowali się nasi podopieczni. Tego dnia to oni byli liderami i w formie wolontariatu mogli pomagać innym. To jeszcze nie wszystko! Zapewniali dzieciom  dobrą zabawę, wesołe towarzystwo oraz poczęstunek. 

     Założeniem i celem włączenia się do wydarzenia było pokazanie chłopcom wartości pomagania innym. Jak wiele daje satysfakcji dawanie i nie branie nic w zamian. Uczestnicząc w organizacji całego wydarzenia wychowankowie mogli nauczyć się zasad opartych o uczciwą rywalizację, o współpracę w grupie oraz o rozwój umiejętności związanych  z osiągnięciem celu.  

     Piknik dla chłopców był wydarzeniem wyjątkowym. Nasi wychowankowie deklarowali, że pierwszy raz robili coś bezinteresownie. Stwierdzili, że  jest to ciężka praca ale dająca wiele satysfakcji i radości.

W drodze powrotnej do Internatu w Ludwinowie wszyscy byli podekscytowani i zmęczeni pytali  „kiedy jeszcze mogą pomóc dzieciom?”. 

     Po powrocie do internatu dzielili się swoimi nowymi doświadczeniami z rodzicami, którzy mogli być z nich dumni. Tym razem to oni byli wzorem dla swoich młodszych kolegów. 

     Wychowankowie zostali docenieni przez innych organizatorów i prezesów warszawskich organizacji pozarządowych, którzy oficjalnie podziękowali chłopcom na scenie i liczą na dalszą współprace z MOS-em Zielonka. Pełna relacja zdjęciowa w naszej galerii.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >