Pierwszy Dzień Jesieni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

     Dnia 23 września bieżącego roku grupa dziewcząt z internatu w Zielonce, pod opieką wychowawcy Mariusza Chwedczuka, wzięła udział w zajęciach plastyczno-artystycznych organizowanych w cyklu comiesięcznym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wychowanki poznały, na czym polega sztuka wykonywania batiku, którego historia sięga przeszło dwu tysięcy lat. Pod kierunkiem pani instruktor, za pomocą profesjonalnych narzędzi, wykonały autorskie prace, które z dumą mogły zabrać do internatu, a nawet podarować najbliższym.  Ponadto dziewczęta dowiedziały się, jak powstawały pierwsze gazety i pod kierunkiem prowadzącego zajęcia stworzyły własne gazetki, których hasłem przewodnim była: "Miłość". Czekamy na kolejne zajęcia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej już za miesiąc!

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >