Paczka na Kresy Boże Narodzenie 2019

     W dniach 13 – 15 grudnia 2019 roku ośmiu wolontariuszy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce pod opieką pani Elżbiety Iwańskiej, pani Julii Potrzebowskiej, pani Katarzyny Kietlińskiej i pana Marcina Polkowskiego przebywało na Litwie (okolice Wilna). Braliśmy udział w akcji Paczka  na  Kresy organizowanej od wielu lat przez Fundację Kresy w potrzebie – Polacy Polakom oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Celem naszego wyjazdu było odwiedzenie Polaków mieszkających w miejscowościach Koleśniki i Ejszyszki oraz przekazanie im paczek z artykułami spożywczymi, chemicznymi i materiałami sanitarnymi. Składając życzenia naszym rodakom, podarowaliśmy im także świąteczne kartki wykonane ręcznie przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Adrianny Świerszcz. Rozdaliśmy ponad sto paczek, które trafiły do najbardziej potrzebujących osób. Wśród nich przeważali ludzie starsi i samotni. Nie brakowało także rodzin wielodzietnych. Często na twarzach mieszkańców, do których dotarliśmy z paczkami, pojawiały się łzy wzruszenia i radość, że o nich pamiętamy.

     Podczas naszego pobytu na Litwie mieliśmy okazję zwiedzić wileńską Starówkę. Szczególnie interesowała nas Ostra Brama. Uczestniczyliśmy też we Mszy świętej odprawianej w języku polskim przez ojców franciszkanów w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie. Na zakończenie naszego pobytu w stolicy Litwy udaliśmy się na cmentarz na Rossie. Tam oddaliśmy hołd polskim oficerom i ochotnikom poległym w latach 1919 – 1920, zapalając na ich grobach biało – czerwone znicze.

     W wyjeździe na Litwę towarzyszyła nam pani Małgorzata Rzepecka, wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce, która razem z nami rozdawała paczki naszym rodakom z Wileńszczyzny.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >