Paczka na Kresy

     W dniach 5-7 kwietnia 2019 r. wychowankowie MOS wraz z opiekunami p. D. Brodą, p. M. Polkowskim i dyrektorem szkoły p. J. Śmigierą udali się na Litwę w celu odwiedzenia Polaków mieszkających na Wschodzie. Wolontariusze z naszej placówki włączyli się w szerszą akcję organizowaną od lat przez Fundację „Kresy w potrzebie - Polacy Polakom” przy współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w Warszawie. W sumie wyjechało 45 osób z kilku szkół i miejscowości Mazowsza. Poszczególne grupy zostawały w kolejnych miejscowościach: Ejszyszkach, Butrymańcach, Solecznikach, Kamionce i Niemeczynie. Zostało rozdanych ok. 400 paczek rodzinom i 50 z żywnością, zabawkami dla domu dziecka. Nam przypadła wieś Jaszuny. Odwiedzaliśmy Rodaków w ich domach. Byli to ludzie starsi, chorzy, rodziny wielodzietne. W dwóch przypadkach odwiedziliśmy pogorzelców, którym parafia pomaga w odbudowie spalonych domów. Rozdaliśmy tam 50 paczek. Towarzyszyły nam panie z miejscowej parafii, które wskazywały rodziny potrzebujące. Młodzież wręczała odwiedzanym osobom kartki świąteczne wykonane przez uczniów Gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce. Mogliśmy obserwować wzruszenie i łzy na twarzach Rodaków. Usłyszeliśmy wiele słów wdzięczności, że pamiętamy o Polakach na Wschodzie, ale też otrzymywaliśmy zapewnienie, że Kresowiacy pamiętają o Ojczyźnie i Polakach.

     Po odwiedzinach, czekając na autobus zwiedziliśmy odrestaurowany dworek Śniadeckich, gdzie w XIX w. spotykała się elita inteligencji polskiej, m.in. oprócz wspomnianych braci Jana i Jędrzeja byli to J. Słowacki, M. Baliński, J. Baliński, T. Zan, A. Odyniec.

    W kolejnym dniu mieliśmy okazję do zwiedzenia stolicy Litwy – Wilna. Podziwialiśmy piękne uliczki i kamienice, malowniczą dzielnicę Zarzecze. Odwiedziliśmy cmentarz na Rosie. Mieliśmy chwilę modlitwy w Ostrej Bramie i wspólną Mszę św. w najstarszym kościele Wilna pw. Wniebowzięcia NMP, w którym pracują ojcowie Franciszkanie. Obecnie jest on odrestaurowany z funduszy polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przed wyjazdem mieliśmy okazję do złożenia krótkiej wizyty w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym przechowywany jest oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego malowany właśnie w Wilnie.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >