Ostatnie pożegnanie Bohatera

     Dnia 14 marca b.r. delegacja wychowanków MOS Zielonka pod opieką p. Mariusza Chwedczuka oddała hołd zmarłemu p. ppłk. Ryszardowi Włodarczykowi pseud. „War” -  bohaterowi walk o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej z okupantem niemieckim oraz po wojnie w podziemiu zbrojnym z okupantem sowieckim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Zielonce. Sztandar Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce dumnie „pełnił wartę” wśród sztandarów z okolicznych szkół, w tym wojskowych.

     Ppłk Ryszard Włodarczyk "War" to żołnierz dwóch konspiracji: tak przeciwko Niemcom jak i przeciwko sowietom (1939-1947). Założyciel konspiracyjnej Organizacji Krzyża i Miecza, następnie scalonej w 1943 r. z Armią Krajową. Po zajęciu terenu w 1944 r. przez sowietów i rozformowaniu miejscowych oddziałów AK, kolejno w zrzeszeniu NIE, w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj i w zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość (WiN). Ukończył tajną podchorążówkę AK uzyskując stopień kapral podchorąży. Dowódca drużyny w Oddziale Specjalnym AK "Żelechów", dowódca 3 plutonu z Żelechowa w ramach 15 pp. AK "Wilków", dowódca placówki w Żelechowie.

     Po wojnie wieloletni mieszkaniec Zielonki, długoletni nauczyciel chemii m. in. w Liceum Ekonomicznym w Wołominie i Technikum Szklarskim w Wołominie, Prezes S.K.P. Oddział w Zielonce. Inspirator budowy Pomnika AK w Zielonce, Epitafium poległych na Wschodzie w Kościele Parafialnym w Zielonce. Uczestniczył w akcji remontu Grobu Nieznanego Żołnierza w Zielonce i posadzenia z młodzieżą MOS Zielonka - 7 Dębów Pamięci poświęconych poległym w Katyniu oficerom, którzy walczyli w 1920 r. z bolszewikami na przedpolach Zielonki. Był prezesem Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, Oddział w Zielonce.

  W pierwszej części uroczystości postać bohatera przybliżył historyk i regionalista p. Paweł Gajzler. Swoimi wspomnieniami o panu Ryszardzie podzielili się: obecny i poprzedni burmistrz Zielonki, córki zmarłego oraz dawna uczennica zmarłego. Wspomnienia poprzedzały ulubione pieśni bohatera wykonywane na żywo przez jego przyjaciela. W dalszej części uroczystości odbyła się Msza Święta w intencji zmarłego oraz złożenie do grobu na cmentarzu.

Dla obecnych w poczcie sztandarowym wychowanków uroczystość pogrzebowa takiego wymiaru była zupełnie nowym doświadczeniem oraz lekcją historii na żywo, którą na długo zachowają w pamięci.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >