Olimpiada przedmiotowa z geografii

     W dniu 23 lutego 2018 r. jedenastu uczniów naszej szkoły brało udział w Olimpiadzie Geograficznej przygotowanej przez kadrę pedagogiczną OLIMPUSA.  Olimpiada była  testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podano 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie  mogły  być poprawne.

     Uczniami  Niepublicznej Szkoły Podstawowej, którzy postanowili sprawdzić swoje umiejętności byli: Sawko Daniel VIIA i Styn Miłosz VII B. Uczniowie Gimnazjum to: Czyżewski Oskar IIA, Grzelewski Damian IIA, Hanson Paweł IIB, Sobotka Roksana IIC, Dura Sara IIIA, Pałaszewska Alicja IIIA, Szczerbiak Michał IIIB, Grzonkowski Przemysław IIIC oraz  Skurzewski Mateusz  IIIC.

     Olimpiada z geografii sprawdzała wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych treści nauczania oraz mapy świata. Pozwoliła uczniom naszej szkoły poszerzyć wiedzę o poszczególne zagadnienia oraz sprawdzić się na forum ogólnopolskim.  

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >