Ogród Botaniczny w Powsinie

     Dnia 04 czerwca 2019 roku trzydziestu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej pod opieką p. Katarzyny Kietlińskiej, p. Elżbiety Iwańskiej i p. Piotra Dębniaka zwiedzało Ogród Botaniczny  w Powsinie.

     Celem wycieczki było poznanie ciekawej i bardzo różnorodnej szaty roślinnej należącej do różnych zakątków świata. Część udostępniona dla zwiedzających zajmuje obszar 27 ha. Na terenie ogrodu botanicznego wydzielono 5 kategorii poznawczych. W stworzonych działach zapoznać się można z florą. W ogrodzie dotychczas zgromadzono ponad 8600 taksonów, pogrupowanych tematycznie: arboretum, kolekcja flory polskiej, rośliny ozdobne, użytkowe i egzotyczne.

     Już o 10.30 spotkaliśmy się z panią przewodnik, która w ciekawy sposób opowiadała nam o roślinach, które oglądaliśmy na poszczególnych etapach naszego zwiedzania. Wędrówkę po ogrodzie rozpoczęliśmy od oglądania drzew i krzewów o ozdobnych pędach i korze, obok których trudno było nam przejść obojętnie. Dużo pozytywnych emocji wyzwoliły również w naszych uczniach  różaneczniki oraz bogata odmiana róż, których w ogrodzie jest ponad 600 gatunków i odmian.

     Ogród botaniczny posiada również kolekcje roślin górskich. Rośliny posadzone zostały na trzech sztucznie usypanych wzgórzach i naturalnie ukształtowanej trawiastej skarpie. Na dwóch najwyższych wzniesieniach prezentowane są rośliny tatrzańskie. Na niższych partiach rosną rośliny charakterystyczne dla Pienin.

     Zwiedzaliśmy również szklarnie, w której  zgromadzono rośliny egzotyczne, pochodzące z rejonów subtropikalnych i tropikalnych. Przedstawicielami są poszczególne egzemplarze sukulentów, epifitów, paproci oraz kaktusów. Dużą grupę stanowią tropikalne i subtropikalne rośliny użytkowe, zwłaszcza cytrusowe, które są największą kolekcją w Polsce.

    W zbiornikach oraz łączących je ciekach wodnych mogliśmy oglądać gatunki typowo wodne, a nad ich brzegami rośliny stanowisk wilgotnych i bagiennych.

    Około godziny 13.40 zakończyliśmy zwiedzanie, po czym uczniowie mogli sobie odpocząć w cieniu drzew lub schłodzić się w przygotowanej w tym celu fontannie. Zmęczeni upałem, ale szczęśliwi i z dużą dawką pozytywnych wrażeń, o 14.15  byliśmy już w szkole.  

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >