Ogólnopolski Test Ortograficzny

29 października 2019 roku odbył się Ogólnopolski Test Ortograficzny zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Wzięli w nim udział następujący uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce: 

Małgorzata Juchow 4a
Marcin Oleksy 4a
Jan Kalinowski 5a
Sandra Zabrocka 5a
Amelia Skrzeczkowska 5b
Milena Tomasik 5b
Oliwia Chorąziak – Krzemińska 6a         
Weronika Wilk  6a
Gabriel Popis  6b
Braian Cichorek 7a
Damian Wójcik 7a
Oliwia Gilun 7b
Jakub Pawlik 7b
Artur Czublun 7c
Justyna Siek 7c
Hubert Dekar 8a
Jakub Kempski 8a
Daria Kryśkiewicz 8b
Julia Skibniewska 8b

Test został przeprowadzony na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV- VI oraz klasy VII – VIII. Składał się z dwudziestu sześciu pytań podzielonych na bloki tematyczne z podanymi do nich czterema odpowiedziami, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Uczniowie mieli także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Testy zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Każdy z uczestników konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Wyniki konkursu uczniowie poznają w listopadzie bieżącego roku.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >