Ogólnopolska olimpiada z języka polskiego

            4 listopada 2019 roku odbyła się ogólnopolska olimpiada z języka polskiego organizowana w sesji jesiennej przez firmę OLIMPUS. Wzięli w niej udział następujący uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce: 

Małgorzata Juchow 4a
Ewelina Krukowska 4a
Maja Filipkowska 4a
Jan Kalinowski 5a
Kacper Łobejko 5a
Michał Paszkowski 5a
Szymon Dorosz 5b
Gabriela Szymańska 5b
Oliwier Szymoniuk 5b           
Marcel Iwanowski 6a
Adrian Rojewski 6a
Cezary Rosiński 6a
Bartosz Bujalski 6b
Jakub Makowski 6b
Gabriel Popis 6a
Roksana Kos 7a
Marcin Kos 7a
Kamil Wasiak 7a
Katarzyna Borkowska 7b
Oliwia Gilun 7b
Zuzanna Borzykowska 7b
Marcin Kaźmierczak 7c
Przemysław Kamiński 7c
Wojciech Wituski 7c
Jakub Kempski 8a
Krystian Marcinkowski 8a
Michał Socha vel Głaz 8a
Daniel Pietraszewicz 8b
Mateusz Radzio 8b
Patrycja Witkowska 8b

Olimpiada została przeprowadzona na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Była testem wielokrotnego wyboru składającym się z trzydziestu pytań podzielonych na trzy części:

I Czytanie ze zrozumieniem

II Nauka o języku

III Literatura

Do każdego pytania podano cztery odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Uczniowie mieli także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Testy zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Wyniki olimpiady uczniowie poznają w styczniu przyszłego roku.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >