Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej

     Dnia 16 marca 2018 roku odbyła się w naszej szkole Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. Wzięło w niej udział dwudziestu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zielonce, a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwali nauczyciele wychowania fizycznego pani Emilia Kurek oraz pan Cezary Stefański.

     Olimpiada została przeprowadzona na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Była testem wielokrotnego wyboru składającym się z trzydziestu pytań z wiedzy dotyczącej Starożytnych oraz Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, wszelakich dyscyplin sportowych, a także tematyki dotyczącej wychowania fizycznego.

Do każdego pytania podano cztery odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Uczniowie mieli także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Testy zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.

     Szczególne  uznania  należą  się  uczniom  Gimnazjum,  gdyż  aż  6  uplasowało kolejno na 7,9,12,13 oraz 14 miejscu i zdobyło dyplom laureata.

Poniżej miejsca naszych uczniów w Olimpiadzie.

 

Poziom 1 

Kamil Kieczka 186 punktów, miejsce 23 Dyplom uznania

Kacper Nowak 178 punktów, miejsce 27 Dyplom uznania

Krystian Marcinkowski 172 punktów, miejsce 30 Dyplom uznania

Braian Cichorek 170 punktów, miejsce 31 Dyplom uznania

Kamil Zawadzki 168 punktów, miejsce 32 Dyplom uznania

Karol Oleksy 168 punktów, miejsce 32 Dyplom uznania

Patryk Zawiślak 158 punktów, miejsce 37 Dyplom uznania

Dawid Gajdarenko 156 punktów, miejsce 38 Dyplom uznania

Bartłomiej Sztura 154 punktów, miejsce 39 Dyplom uznania

Mariusz Gruszczyński 150 punktów, miejsce 41 Dyplom uznania

Poziom 2 

Michał Szczerbiak 206 punktów, miejsce 7 Dyplom laureata

Mateusz Marcinkowski 202 punktów, miejsce 9 Dyplom laureata

Przemysław Romański 196 punktów, miejsce 12 Dyplom laureata

Filip Jeżak 196 punktów, miejsce 12 Dyplom laureata

Adam Kraska 194 punktów, miejsce 13 Dyplom laureata

Jakub Krzak 192 punktów, miejsce 14 Dyplom laureata

Aleksandra Wiśniewska 188 punktów, miejsce 16 Dyplom uznania

Oskar Piętka 182 punktów, miejsce 19 Dyplom uznania

Dawid Majewski 170 punktów, miejsce 25 Dyplom uznania

Michał Nadolny 160 punktów, miejsce 30 Dyplom uznania

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >