Obchody międzynarodowego Dnia Dziecka

     W dniu 01 czerwca 2017 roku w Rudzienku dziewczęta i chłopcy stanowiący społeczność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce wzięli udział w zorganizowanej imprezie rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 09:00  Przybyłych wychowanków,  kadrę nauczycieli i wychowawców powitał pan dyrektor placówki, otwierając oficjalnie zaplanowaną uroczystość. Organizatorzy uroczystości dla młodzieży przygotowali nie lada niespodzianki i konkurencje, które uczestnikom zapewniły mnóstwo frajdy i atrakcji. Dziewczęta i chłopcy pod okiem organizatorów i kadry pedagogicznej wzięli udział w zaplanowanych konkurencjach zręcznościowo- sportowych. Z zaplanowanych atrakcji mnóstwo frajdy i dobrej zabawy zagwarantowały młodzieży przeprowadzone konkursy tj: konkurencje z balonami, przeciąganie liny, rzuty balonem, wyścigi w workach i na piłkach, drużynowa skakanka, strzały  piłką  do  celu, mecze piłki siatkowej oraz piłki nożnej. Cała uroczystość odbywała się w rytmach muzyki i uwieńczona została pysznymi niespodziankami w formie grilla i słodkiego poczęstunku. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali z rąk organizatorów dyplomy oraz nagrody rzeczowe. O godzinie 14:00 uroczystość zakończyła się oficjalnym wręczeniem nagród i pożegnaniem uczestników. Fragmenty uroczystości zostały utrwalone na załączonych zdjęciach.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >