Noc muzeów Warszawa 2013

Dnia 18 maja 2013 roku dziewczęta z Internatu w Rudzienku udały się w ramach Nocy Muzeów do Warszawy, podczas której zapoznały się m.in. z miejscem pracy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mogły wówczas zobaczyć Antyszambrę, Salę Kolumnową, Kaplicę Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Salę Jerzego Nowosielskiego, Salę Biała, Salę Bankietową oraz ogród zimowy. Ponadto nasze wychowanki zwiedziły Belweder – siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie dowiedziały się m.in., że Pałac ów był w 1918 roku siedzibą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, a następnie siedzibą prezydenta Gabriela Narutowicza oraz prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Dodatkową atrakcją dla wychowanek okazały się różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane na ulicach Warszawy celem umilenia czasu czekającym w kolejkach. I tak dziewczęta wzięły udział w skakaniu na skakance, co sprawiło im wiele radości. Ponadto uczestniczyły w pokazie różnych stylów tańca hip-hop organizowanego nieopodal Pałacu Prezydenckiego. Niestraszne naszym wychowankom kolejki stały się również przyczynkiem do nauki śpiewu, podczas którego Estera i Katarzyna (dziewczęta pochodzące ze Śląska) prezentowały zalety i walory piosenki śląskiej zarażając śląskim poczuciem humoru także koleżanki.

Zwieńczeniem wędrówki po warszawskich zakamarkach była wizyta na Stadionie Narodowym, która wywołała wśród dziewcząt niemało emocji. Zmęczone, aczkolwiek zadowolone i pełne wrażeń wychowanki w późnych godzinach nocnych powróciły do Internatu w Rudzienku.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >