Muzeum Sztuki Nowoczesnej

     Jak co miesiąc i tym razem, dnia 25.11.2018 roku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przygotowało dla naszych wychowanek MOS Zielonka kolejny atrakcyjny dzień spotkania z kulturą, sztuką oraz teatrem. Pod opieką wychowawcy Mariusza Chwedczuka dziewczęta z zapałem udały się na spotkanie ze sztuką nowoczesną.

     Temat  zajęć  muzealnych  brzmiał:  „Wybitne  kobiety  w  sztuce  nowoczesnej”. Wychowanki zdały sobie sprawę, że w historii Polski i nie tylko znajdziemy wiele niezwykłych, bohaterskich kobiet zaangażowanych w rozwój nauki, patriotyzm, czy los ludzi potrzebujących i prześladowanych, a które nierzadko stoją w cieniu wybitnych mężczyzn. Temu poświęcona była wystawa obrazów i rzeźb, w czasie której wychowanki kreatywnie wypowiadały się na temat obserwowanych dzieł sztuki oraz poznawały merytoryczną wiedzę i zamysł twórcy.

   Podczas zajęć warsztatowych dziewczęta miały za zadanie stworzenia własnych wzorów banknotów, na których zamiast powszechnych królów znajdą się wybitne kobiety świata, jak: Maria Curie Skłodowska, Róża Luksemburg, czy Irena Sendlerowa. Gotowe prace, wykonane przy pomocy, kalki zawisły na ścianie i zostały omówione przez ich twórczynie.

   W drugiej połowie dnia swoje drzwi dla wychowanek MOS Zielonka otworzył Teatr Powszechny, dzięki czemu dziewczęta poznały kulisy wielkiej sceny oraz charakter pracy aktora, reżysera, scenografa itp. W zajęciach warsztatowych mogły sprawdzić się w roli aktorek tworząc zadane oraz improwizowane scenki obyczajowe.

     Muzealna jesień w MSN nie skąpi nam atrakcji. Z niecierpliwością czekamy na zajęcia zimowe!

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >