Motywacja ponad wszystko….

     Dnia 27.01.2017 roku w godzina 8.45-11.20 w gmachu Gimnazjum w Zielonce miał miejsce kolejny punkt Programu Bezpiecznej Szkoły  - konwersatorium pt. „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Na drugiej lekcji program przygotowany przez p. Martę Moczydłowską i p. Mariusza Chwedczuka przerobiły oddziały pierwsze, na kolejnej drugie i na czwartej oddziały trzecie.

     Program zakładał wprowadzenie uczniów w temat niepełnosprawności, zapoznanie z przemówieniem Nicka Vujicica (człowieka bez rąk i nóg, światowego mówcę motywacyjnego), który amerykańskiej młodzieży szkolnej uświadamiał, jak wygląda życie niepełnosprawnego i czym są wszelkie przejawy dokuczania dla takiej osoby. Podczas filmu młodzież z każdego oddziału trwała w skupieniu widząc człowieka, który nie mając rąk ani nóg jest szczęśliwy, ma żonę i dwójkę dzieci, a którego droga do szczęścia była długa i trudna. Nick tłumaczył młodzieży, żeby pomagali niepełnosprawnym kolegom na tej drodze, a nie utrudniali, ponieważ czasami złym słowem można drugiego człowieka zabić lub zadać poważną ranę do końca życia. Nick dał świadectwo człowieka wierzącego, który realizuje Boży plan dla swojego życia.

       Po projekcji filmu miała miejsce dyskusja nt niepełnosprawności w świecie i stosunku do niej. Uczniowie wymieniali pozytywne i negatywne działania ludzkie wobec osób dotkniętych przez los. Następnie prowadzący podali definicję niepełnosprawności według WHO, a później wspólnie zdefiniowano takie pojęcia, jak: stereotyp, uprzedzenia, czy dyskryminacja. Na końcu konwersatorium dokonano podsumowania i interioryzacji poruszanych treści zadając uczniom pytania i uwiadamiając, że problem niepełnosprawności jest wokół nas i to od nas zależy, czy będziemy światłem i pomocą dla takich ludzi, czy też staniemy się dla nich wyrzutem sumienia. Zajęcia podsumowała przeprowadzona ankieta dotycząca poziomu wiedzy uczniów na temat niepełnosprawności i radzenia sobie z nią.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >