Młotki, wkręty, taniec – czyli kolejne zajęcia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

     Dnia 28.10.2018 grupa dziewcząt z internatu w Zielonce pod opieką wychowawcy Mariusza Chwedczuka po raz kolejny wzięła udział w cyklicznych zajęciach organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

     Tym razem przed zajęciami grupa podziwiała ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz rozciągający się z niego widok na Stadion Narodowy oraz bieg Wisły.

        Tematyka październikowych zajęć zaskoczyła wszystkich!

     Dziewczęta poznały w sposób teoretyczny i praktyczny rodzaje i zastosowanie młotków, rodzaje i zastosowanie gwoździ i wkrętów oraz rodzaje wkrętaków i wkrętarek. Każda uczestniczka nauczyła się obsługiwać proste domowe narzędzia, wbijać gwoździe, wkręcać wkręty i wieszać własnoręcznie stworzone prace na ścianie.

      Druga część zajęć to taniec GaGa, czyli język ruchowy stworzony przez Ohada Naharina,  który zyskuje coraz większą popularność przede wszystkim w świecie tańca współczesnego. To zarazem filozofia pracy z ciałem, kompleksowy trening dla tancerzy i forma aktywności fizycznej dostępna dla ludzi niezwiązanych profesjonalnie z ruchem.

       Po całym bogatym we wrażenia i nabyte umiejętności dniu grupa z satysfakcją wróciła do internatu czekając na kolejne spotkanie z Kulturą i Sztuką organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >