Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015

     W dniu 21 października 2015 roku w Gimnazjum w Zielonce  odbyła się Akcja pod nazwą „„Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2015”.

      Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.

     Cele programu wypełniane są poprzez dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w młodzieżowych wyborach.

     Młodzi głosują to akcja edukacyjna i obywatelska, zachęcająca wyłącznie do udziału w wyborach. W szkołach zgłoszonych do programu przeprowadzane są młodzieżowe wybory parlamentarne.  

     Szkoła – Gimnazjum w Zielonce zgłosiła swój akces w programie CEO, wypełniając formularz zgłoszeniowy, następnie po przeprowadzeniu wyborów uzupełniając protokół wyborczy oraz ankietę ewaluacyjną.

     Młodzież i nauczyciele Gimnazjum w Zielonce przez ponad 2 tygodnie przygotowywała się do realizacji tego zadania. Dodatkowo na lekcjach wiedzy o społeczeństwie (klasa II i III) i historii (klasa I) nauczyciele: Zbigniew Marciniuk oraz Paweł Sikorski  przeprowadzili lekcje edukacyjne o wyborach i zadaniach Sejmu i Senatu RP oraz kampanie zachęcające do udziału w wyborach po nazwą „25.10 – idziemy na wybory”.

     Uczniowie pod kierunkiem pani Elżbiety Iwańskiej wykonali urnę do głosowania, zaś pod kierunkiem opiekunki samorządu p. Marty Okraska plakaty wyborcze. Akcja ta odbyła się równocześnie z wyborami do samorządu szkolnego.

Całość akcji koordynował nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Zbigniew Marciniuk.

      Wybory zostały przeprowadzone w dniu 21.10.2015, w godz. 10.30 – 14.00. Wcześniej dokonano wyboru 5-cio osobowej komisji wyborczej w składzie: Michał Dalba, Agnieszka Miler, Patryk Ciechanowicz, Mateusz Pogorzelski i Michał Mikulski. Wydrukowano 130 kart do głosowania. Karty do głosowania były sporządzone wg wzoru przesłanego przez CEO i zawierały nazwy 15 komitetów wyborczych, a ich kolejność taka, jaka została ustalona w wyniku losowania przez PKW. Sporządzono także spis wyborców, który zawierał nazwiska i imiona wszystkich uczniów Gimnazjum oraz pracowników Szkoły.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >