Mamy to!

     Po raz drugi nasi wychowankowie zajęli 1 miejsce w turnieju siatkarskim zorganizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Warszawie dla wychowanków i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Domów Dziecka o puchar Dyrektora ZPOW.

    Nasza drużyna w następującym składzie: Aleksander Walczak, Eryk Warzyński, Jakub Romanowicz, Jakub Chyb, Krystian Marcinkowski, Marcin Chodorowski oraz Eryk Misiołowski wykazali się ogromnym zaangażowaniem, zasadą fair play wobec innych zespołów, a także spokojem podczas wszystkich meczy.

Nasza prowadzona była przez nauczyciela wychowania fizycznego p. Emilię Borowską, która również wspierała wychowanków na boisku.

   Podczas imprezy sportowej nie zabrakło emocji zarówno u samych zawodników, jak również u kibiców. Wszyscy uczestnicy zawodów wykazali się wysokimi umiejętnościami gry oraz wszystkie mecze rozegrane były według ducha sportowej walki.

    Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i dobrą zabawę.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >