Lekcja w kinie

     Dnia 03.04..2019 grupa uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej, pod opieką nauczycieli: p. Mariusza Chwedczuka i p. Karoliny-Tokarskiej Leszczuk wzięła udział „Lekcji w kinie” – wydarzeniu w Kinie „Kultura” w Wołominie. Lekcja, dedykowana dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, podzielona była na dwa bloki: dydaktyczno-informacyjny oraz kulturalno-rekreacyjny. W lekcji wzięło udział wiele okolicznych szkół, z czego nasza pojawiła się jako pierwsza.

   W pierwszym bloku uczniowie poznali podstawowe chwyty reklamowe w kinie, telewizji i na plakatach, którym najczęściej nieświadomie ulegają konsumenci. Ujawniono manipulację stosowaną w reklamach na wszelkie sposoby, z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy – np. Lody w reklamach to „twór z ziemniaków”. Uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć na zajęciach odpowiadając z miejsca na stawiane przez osobę prowadzącą pytania.

   Drugi blok poświęcony został obejrzeniu filmu przygodowego dla dzieci, podczas którego można było poczuć magię kina. Po  filmie wszyscy wymieniali się wrażeniami z filmu, rozwojem akcji, spodziewanym zakończeniem itp.

    Doceniając aspekt edukacyjny „Lekcji w kinie”, prowadzonej w miejscu do tego najbardziej przeznaczonym, czekamy na kolejne przedsięwzięcia edukacyjne ze strony organizatorów, w których z chęcią weźmiemy udział.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >