Konserwatorium pt. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

     17 lutego we wszystkich oddziałach gimnazjalnych odbyły się profilaktyczne konwersatoria. Podstawowym celem zajęć profilaktycznych, które zostały przeprowadzone w lutym było stworzenie atmosfery sprzyjającej rozważaniom na temat uzależnień oraz kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do substancji psychoaktywnych.

Celem ogólnym zajęć było kształtowanie negatywnych postaw wobec narkotyków, dopalaczy i nikotyny.

Do celów operacyjnych zaliczyć możemy:

- poznanie definicji uzależnienia i faz uzależnienia;

- pokazanie zagrożeń związanych z paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków i dopalaczy;

- uświadomienie korzyści wynikających z zaprzestania zażywania substancji psychoaktywnych.

 

Wykorzystane metody. Aby osiągnąć postawione cele wykorzystano następujące metody i techniki:

- analiza filmów;

- burza mózgów;

- rozmowa kierowana.

 

Realizacja zagadnienia:

- Odtworzenie filmów, dotyczących uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i nikotyny.

- Rozmowa  z uczniami na temat tego jak rozumieją pojęcie uzależnienia.

- Przedstawienie definicji uzależnienia i podsumowanie  wszystkich propozycji uczniów.

- Uczniowie zostali także zapoznani z fazami uzależnienia.

 

     Po przedstawieniu filmów, pojęć nt. uzależnienia a także omówieniu wszystkich tych elementów została przeprowadzona rozmowa , dotycząca argumentów za i przeciw używania  (narkotyków , dopalaczy, nikotyny). Uczniowie podawali następujące argumenty:

 

Argumenty ZA (dlaczego warto walczyć z nałogami?)

- powodują choroby fizyczne i psychiczne

- używanie  substancji psychoaktywnych prowadzi do niebezpiecznych zachowań

- powodują zerwanie więzi rodzinnych, towarzyskich

- powodują problemy w szkole i w domu

- używanie substancji psychoaktywnych prowadzi do ograniczenia aktywności osoby do zdobywania substancji, a co ważne środków finansowych niezbędnych do jej zakupu

- powodują słabe wyniki w szkole (uczniowie podkreślali, że po dłuższym używaniu substancji psychoaktywnych pojawiają się problemy z pamięcią)

 

Argumenty PRZECIW (dlaczego nie musimy się bronić przed nałogami?)

–  urozmaicają imprezy, powodują uczucie odprężenia ( uczniowie podkreślali, że substancje psychoaktywne wzmacniają pewność siebie podczas spotkań towarzyskich)

– pomagają w walce ze stresem

– łatwy dostęp,

– są częścią mody, ułatwiają kontakty towarzyskie

Po przedstawieniu argumentów za i przeciw nauczyciel zadał uczniom jeszcze kilka pytań:

- Co można zrobić aby ograniczyć dostęp do substancji psychoaktywnych?

- W jaki sposób można zmienić (modę na palenie)?

- Co poradziłbyś osobie, która zwróciłaby się do Ciebie z problemem używania substancji psychoaktywnych.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >