Konkursy przedmiotowe w szkole podstawowej

     Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce od początku bieżącego roku szkolnego aktywnie biorą udział w przeprowadzanych na terenie szkoły konkursach. Uczestnicy z dużym powodzeniem poradzili sobie dotychczas w  Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym  „Multitest”.  Kacper z oddziału VI a zajął 55 miejsce  na 1120 osób, Maciek z oddziału. V a zajął 21 miejsce na 915 uczestników.

     W Ogólnopolskim Teście Ortograficznym, wszyscy nasi uczniowie biorący udział zajęli do 50 miejsca na prawie 3000 uczestników.

    W  Ogólnopolskim  Konkursie  Przedmiotowym  „ Pingwin- 2016”  nasi  uczniowie  również  odnieśli  sukcesy.  Nikola z oddziału VI a zajęła 37 miejsce na 1500 uczestników. Natalia z oddziału VI a - 43 miejsce na 1250 uczestników. Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami uznania oraz dodatkowym dniem wolnym od Dyrektora MOS.  Uczniowie podstawówki zachęceni dotychczasowymi  sukcesami swoich kolegów bardzo chętnie przystąpili do kolejnych konkursów. Czekamy na wyniki Ogólnopolskiego Konkursu j. angielskiego „FOX”, Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego, oraz Międzynarodowego Konkursu -   
„Kangur Matematyczny”.

      Wszystkim naszym uczniom odnoszącym sukcesy gratulujemy!  Dla tych, którzy niecierpliwie czekają na wyniki trzymamy kciuki.

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >