Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”

     W dniach 25.09 – 02.10.2019 Szkolny Klub Wolontariatu pod  opieką  p. Mariusza Chwedczuka zorganizował konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” w ramach XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szkolny Klub Wolontariatu.

Zasady konkursu:

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń.

  2. Każdy uczeń może zaprezentować jedną pracę.

  3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką.

  4. Kryteria oceny prac:

- pomysł

- technika wykonania

- poziom trudności wykonania

- estetyka

  1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- oddziały IV-V

- oddziały VI-VIII

     Do konkursu zgłosiło się 31 uczniów. Poziom prac był bardzo zróżnicowany pod względem pomysłu, techniki i poziomu trudności wykonania. Podczas apelu całej społeczności szkolnej uczniowie, którzy zdobyli I, II i III miejsca zostali uhonorowani  nagrodami w postaci przyborów szkolnych, a każdy uczestnik konkursu otrzymał słodką niespodziankę za udział.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >