Konkurs ekologiczny „Uczymy się ekologii”

     Dnia 27 maja 2019 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zielonce, w klasach VI – VII  odbył się konkurs o tematyce ekologicznej pt. „Uczymy się ekologii”.

     Nadrzędnym celem konkursu była konieczność wdrażania uczniów do zajmowania własnego stanowiska i uświadamiania, że wszystkie działania człowieka mają ogromny wpływ na otaczające go środowisko.   

     Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego  dwadzieścia pytań.  Uczniem, który udzielił bezbłędnej odpowiedzi i tym samym zajął I miejsce był Braian Cichorek, uczeń klasy VIa. Nieco mniej, bo dziewiętnaście punktów zdobyła Oliwia Gilun oraz Gabriel Popis. Na trzecie miejsce zaklasyfikowało się aż pięć osób, są to: Jakub Pawlik, Norbert Ołdak, Dagmara Szwiec oraz Weronika Bielecka i Wiktoria Rzemieniec  .

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >