Koncert Pieśni Patriotycznych w Hospicjum Księży Orionistów w Wołominie

     Dnia  15.11.2018  roku   grupa  utalentowanych  wokalnie  uczniów  i  uczennic  z  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum w Zielonce - z racji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - wystąpiła z Koncertem Pieśni Patriotycznych w Hospicjum Księży Orionistów w Wołominie. Młodzież, pod kierunkiem i przy akompaniamencie nauczyciela muzyki i religii, pana Mariusza Chwedczuka wykonała pięć pieśni:

- Mazurek Dąbrowskiego
- Mury
- Pierwsza Brygada
- Rota
- Szara Piechota

W przygotowaniu pensjonariuszy hospicjum do koncertu pomagali wolontariusze z naszego Gimnazjum. Zaskoczeniem było to, że w koncercie wzięli udział obłożnie chorzy na łóżkach.

            Występ zakończył się aplauzem podopiecznych i personelu hospicjum, a młodzi wykonawcy zostali obdarowani słodyczami  w  ramach  podziękowania  za  koncert.  Cenne  dla  uczniów  okazały się wyznania słuchających, że występ z takim repertuarem dodał otuchy i pokrzepił chorych.

            Na uwagę zasługuje fakt, iż współpraca MOS Zielonka z Hospicjum Księży Orionistów odbywa się już nie tylko na płaszczyźnie  wolontariatu,  ale  również  na  płaszczyźnie  muzycznej.  Chór  Szkolny  dostał  bowiem  zaproszenie, aby w okolicach Świąt Bożego Narodzenia wystąpić ponownie – tym razem z repertuarem kolęd i pieśni bożonarodzeniowych. Nie możemy zawieść naszych oddanych słuchaczy! Do zobaczenia w grudniu!

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >