Koncert kolęd w Hospicjum Księży Orionistów w Wołominie

    Dnia 18.12.2018 roku Chór Szkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zielonce, pod batutą i przy akompaniamencie nauczyciela muzyki i religii p. Mariusza Chwedczuka, wykonał w Hospicjum Księży Orionistów w Wołominie koncert kolęd dla pensjonariuszy placówki.  Uczniowie zaprezentowali następujące kolędy:

Przybieżeli do Betlejem
Wśród nocnej ciszy
Jezus Malusieńki
Lulajże Jezuniu
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Dzisiaj w Betlejem
Credo (z rep. HILLSONG) – pieśń uwielbieniowa

     W przygotowaniu pensjonariuszy hospicjum do koncertu pomagali wolontariusze z naszego Gimnazjum. Kolędowanie zakończyło się nie tylko wzruszeniem i aplauzem podopiecznych  hospicjum, ale wizytą Świętego Mikołaja, który obdarował młodych artystów słodyczami i różańcami w patriotycznych barwach. Chórzyści, widząc wzruszenie w oczach słuchających, chętnie nawiązywali rozmowy ze starszymi ludźmi. Uroczystość zakończyły serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >