Koło teatralne

     Działalność koła teatralnego działającego w MOS Zielonka ma na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej wychowanków, wzbogacanie słownictwa, kształcenie poprawnej wymowy, nabywanie umiejętności poruszania się i mówienia na scenie, budowanie poczucia własnej wartości i zaspokajanie potrzeby uznania, pokonywanie nieśmiałości, a także zdobywanie wiedzy o teatrze i rozwój kulturalny wychowanków naszej placówki. W ciągu całorocznej pracy uczniowie zajmują się odgrywaniem scen dramowych, pracą nad grą sceniczną, uczą się o znakach teatralnych, przygotowują inscenizacje parateatralne oraz scenariusze do nich, stroje czy scenografię. Nabywają ponadto umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z sytuacją trudną, a także przełamywaniem niskiego poczucia własnej wartości.

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >