Język angielski z… komputerem

     W  roku  szkolnym  2018/2019  nauczyciel  języka  angielskiego  p. D. Broda wprowadził zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem komputerów i sieci internetowej. Odbywają się one w pracowni komputerowej. Celem tych lekcji jest aktywizacja uczniów w nauce języka obcego, poprzez nowe metody i sposoby pracy.

     W czasie zajęć wykorzystywane są portale internetowe „Szlifuj swój angielski” -największy i najpopularniejszy serwis do nauki języka angielskiego, „Anglozof” oraz tłumacz „Diki”. Wspomniane programy są olbrzymią bazą wiedzy, ćwiczeń, ciekawostek językowych, dzięki czemu uczniowie mogą na bieżąco sprawdzać informacje potrzebne do poprawnego wykonania zadań gramatyczno-leksykalnych. Wykorzystywane są również krótkie filmy z napisami w języku angielskim do nauki  wymowy  oraz  czytania.  Filmy  są  związane  ze  sportem,  motoryzacją,  modą,  zdrowiem,  tematami  aktualnymi i interesującymi młodych ludzi. Rozwiązywane są również zadania polegające na tłumaczeniu angielskich piosenek, co pozwala łączyć zdobytą wiedzę z poznawaniem nowych zwrotów, kolokacji słów i idiomów.

     W pierwszym miesiącu nauki młodzież - po zapoznaniu się z techniczną częścią obsługi komputera oraz portali internetowych - bardzo sprawnie korzysta z nowych narzędzi i efektywniej pracuje podczas lekcji. Pozytywnym sygnałem jest to, że są osoby, które robią więcej niż jest przewidziane podczas zajęć i nie są to wyłącznie najlepsi uczniowie.

     Metody, w których młodzież, indywidualnie lub w grupach,  szuka sposobów na rozwiązania zadania dają możliwość zaufania we własne umiejętności, zapamiętania na dłużej przerabianych treści oraz pokazują, że komputer podłączony do sieci internetowej nie służy wyłącznie do rozrywki. Wiele osób z wielką satysfakcją i radością informuje o wynikach swojej pracy, ciesząc się z rozwiązania intelektualnych wyzwań. Można stwierdzić, że kolejnymi korzyściami tych zajęć są: rozwijanie umiejętności samokształcenia oraz czerpnia radości z nauki. 

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum działające przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >