IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     Dnia 4 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przeprowadzonym przez p. Stanisława Nowaka oraz p. Piotra Dębniaka konkursie tabliczki mnożenia w ramach IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Do finału zakwalifikowało się 35 uczniów z całej szkoły. Zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy Va - Sandra Zabrocka, która rozwiązała końcowy test w zaledwie 48 sekund. Drugie miejsce zajął Kamil Kieczka z klasy VIIa, natomiast trzecie Daniel Pietraszewicz z klasy VIIIb.

     Tego samego dnia uczniowie klasy Vb pod opieką p. Piotra Dębniaka w trakcie lekcji matematyki sprawdzili znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców Wołomina. Akcja naszych uczniów spotkała się z bardzo miłym przyjęciem wśród społeczności lokalnej, co miało potwierdzenie w łakociach, które dzieci dostały od jednej z napotkanych pań. Ku zdziwieniu dzieci okazało się, że tabliczkę mnożenia najlepiej znają seniorzy. Wśród nich była 91-letnia mieszkanka Wołomina, która znała poprawne odpowiedzi na kilkanaście pytań z rzędu.

 

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >