IV Bielański Turniej Piłki Siatkowej

     Dnia 19.04.2015 (niedziela) na sali gimnastycznej Szkoły Gimnazjalnej w Warszawie im. Jerzego Huberta Wagnera odbył się  IV BIELAŃSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ. W zawodach wystartowały 6 drużyny liczące po 6-10 osób. Bardzo miłym zaskoczeniem dla większości zawodników była wysoka frekwencja publiczności na „trybunach”.

    Rywalizacja pomiędzy zawodnikami odbyła  się na wysokim poziomie zarówno sportowym jak i organizacyjnym. Dzieci bardzo żywiołowo reagowały na przebieg poszczególnych spotkań i w przerwach pomiędzy swoimi meczami dopingowały rówieśnicze zespoły. Ta impreza sportowa oprócz dbałości uczniów o zdrowie fizyczne i psychiczne przyczyniła się do zintegrowania uczniów naszej szkoły z rówieśnikami pobliskich placówek.

    Po zaciętej walce Nasi Panowie zajęli szczytne 3 miejsce, gdzie nagrodą był puchar oraz sprzęt sportowy. Z kolei najlepszą drużyną siatkarską okazali się zawodnicy z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Warszawie.

    Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspólną zabawę, rywalizację sportową poprowadzoną zgodnie z zasadami w fair play i czekamy na zaproszenie w przyszłym roku..:)

Z każdym dniem i pod każdym względem staję się coraz lepszy

Emile Coue

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >