"Irena Sendlerowa – Wszystko za życia” Spektakl

     W dniu 15 lutego 2019 r. 50 uczniów naszej szkoły pod opieką p. Cezarego Stefańskiego, p. Piotra Dębniaka i p. Łukasza Kacperka, wybrało się do Domu Kultury „Świt”  na Warszawskim Targówku na wzruszający oraz bardzo emocjonalny spektakl teatralny pt. „Irena Sendlerowa – wszystko za życia”. Opowiadał on o działalności Ireny Sedlerowej -  kobiety, która ocaliła życie ponad 2500 dzieci, organizując ewakuację z żydowskich rodzin z terenu getta warszawskiego. Od początku II wojny światowej zaangażowała się w niesienie pomocy Żydom. W czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką w jednym z powstańczych punktów sanitarnych na Mokotowie. Po wojnie pracowała w opiece społecznej. Przez długie lata jej działalność podczas  okupacji  była nieznana.
     Spektakl w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Warszawie nasi uczniowie oglądali z zaciekawieniem. Wychodząc z sali teatralnej na twarzach części naszych uczniów było widać wzruszenie oraz emocje, które towarzyszyły występowi. Uczniowie zadawali dużo pytań na temat spektaklu i chcieli poznać historię życia głównej bohaterki. Po powrocie do szkoły, nauczyciele na lekcjach przybliżyli uczniom postać Ireny Sendlerowej – co pozwoliło jeszcze lepiej poznać główną bohaterkę oraz zrozumieć, jak wiele zrobiła w tamtym trudnym okresie dla Żydów, którzy przebywali w gettcie warszawskim.
     Głównym celem wycieczki było przybliżenie uczniom naszej szkoły historii kobiety, która aby ratować innych narażała własną wolność i życie. Również istotne było pokazanie z innej perspektywy, niż lekcja historii w szkole, okrucieństwa II wojny światowej. Ale również determinacji kobiety, która poświęciła swoje życie, aby pomagać drugiemu człowiekowi.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >