Impreza taneczna "LUDVIDISCO"

Dnia 19.10.2010r. miała miejsce dyskoteka o nazwie „LUDVIDISCO”. zorganizowana przez wychowanków przy współpracy z wychowawcami z Ludwinowa. Celem głównym dyskoteki była nauka młodzieży organizowania czasu wolnego, kształtowania umiejętności odreagowania napięć poprzez taniec, rozwijanie potencjalnych zdolności tanecznych oraz integracja z innymi wychowankami poprzez nawiązywanie kontaktów i współdziałanie w zabawie.

 

            W organizacji wzięło udział 23 wychowanków z Ludwinowa, którzy przygotowali poczęstunek na powitalne ognisko, udekorowali salę oraz przygotowali „drink bar” gdzie były serwowane napoje oraz zakąski.

            Do Ludwinowa przyjechało 26 zaproszonych wychowanek z internatu w Rudzienku. Zabawa wszystkim się bardzo podobała, a to dzięki wodzirejowi, którym był p. Karol Thiel Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce. 

 

 

Opracował: P Piotr Parulski

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >