Imieniny Jana Kochanowskiego

W dniu 22.06.2013r. wychowanki Internatu w Rudzienku wzięły udział w organizowanych przez Bibliotekę Narodową obchodach „Imienin Jana Kochanowskiego”, podczas których gościem specjalnym był J. Tuwim i jego twórczość. Dziewczęta rozpoczęły wycieczkę od zwiedzenia Starego Miasta w Warszawie, po czym udały się do Ogrodu Saskiego na uroczystość Imienin Kochanowskiego, gdzie wzięły m.in. udział w kiermaszu książek. Ponadto oglądały improwizowane scenki teatrzyku Klancyk inspirowane lekturami szkolnymi oraz wysłuchały Meczu Poetyckiego pomiędzy gwiazdami współczesnego świata kultury (m.in. Marek Konrad, Agata Kulesza, Tomasz Kraśko, Aleksander Machalica, Olgierd Łukaszewicz, Anna Kowalewska, Michał Rusinek). Dodatkowo wychowanki miały możliwość uczestnictwa w spotkaniu z przedstawicielami współczesnej poezji polskiej Julią Hartwig i Ryszardem Krynickim.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Paulo Coelho

Kontakt z MOS-em

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce

im. kpt. Jerzego Bartnika
ul. Marecka 76

05-220 Zielonka

www.moszielonka.pl

E-mail: sekretariat@moszielonka.pl


SEKRETARIAT:

tel. (22) 771-87-40

fax. 22 771-87-45

Przeczytaj więcej >

Szkoły działające w ramach MOS Zielonka

Szkoła Podstawowa działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce kształcą młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym może być zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Przeczytaj więcej >

Internaty

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce im. kpt. Jerzego Bartnika koło Warszawy jest placówką koedukacyjną. W jego strukturach funkcjonują cztery internaty: dwa męskie, jeden żeński i koedukacyjny dla szkoły podstawowej. Położony jest on blisko ważnych szlakach drogowych i kolejowych, co umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem oraz samochodem. Placówka mieści się w budynku w pełni dostosowanym do przyjęcia podopiecznych. Przestronne korytarze, nowoczesne sale mieszkalne i świetlice sprawiają, że budynek jest przyjazny i dostosowany do potrzeb wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się także stołówka.  Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz pomoc podopiecznym w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Swoim wsparciem obejmujemy także rodziców / prawnych opiekunów naszych wychowanków.

Przeczytaj więcej >